ЧИТАЧ НА МАГНЕТНИ КЛУЧЕВИ ”L EMG” И “L EMJ”

Опис

  • L EMG: Читач на магнетен клуч 75х75х62мм
  • L EMJ: Магнетен клуч (60х21мм)