LBUC1-LBUC2-L JDM

Категорија

Опис

Магнетен детектор

  • LBUC1: Едноканален магнетен релеј прекинувач со метал детектор, 230Vac, 80х49х79
  • LBUC2: Едноканален мегнетен релеј прекинувач со метал детектор, 230Vac, 80х49х79
  • L JDM: Едноканален магнетен релеј прекинувач со метал детектор, 230Vac