LUMI

Трепкачко светло за сигнализација за движењето на капијата.

Категорија

Опис

Трепкачко светло

  • LUMI трепкачкото светло (жолто) се користи за предупредување кога крилата на моторизираните врати се во движење.
  • Кога вратата или капијата се движат, светлото трепка и сигнализира движење. LUMIT светло (бело) се користи како сигнално светло кое укажува на некој објект и слично.
  • Мултинапонско трепкачко светло 12/24V 125.230Vac