E-LINK

E-LINK

Иновативниот систем е развиен за да ја олесни работата и одржувањето на гаражните врати.

  • Сервис од далечина
  • Известувања со приоритетните корисници
  • Корективно и превентивно одржување
  • Управување на далечина со личен инсталациски код
  • Апликација која лесно се користи
  • Приказ на пропуштен позив
  • Можност на работа со Bluetooth
E-link