Sistemi i telekomandës E-LINK

E-LINK

Sistemi inovativ u zhvillua për të lehtësuar funksionimin dhe mirëmbajtjen e dyerve të garazhit.

  • Shërbimi në distancë
  • Njoftimet për përparësinë e përdoruesit
  • Mirëmbajtje korrigjuese dhe parandaluese
  • Telekomanda me kodin personal të instalimit
  • Aplikacion i lehtë për t’u përdorur
  • Shfaq thirrjen e humbur
  • Aftësi Bluetooth
E-link