PRODUKTET ERREKA

PRODUKTET ERREKA

Produktet Erreka janë rezultat i një kombinimi të teknologjisë më të lartë dhe modelimit modern dhe praktik. Shihni cilat elemente të sistemeve automatike të portave dhe dyerve i përkasin gamës sonë. Zgjidhni produkte që janë sinonim i një cilësie dhe funksionaliteti afatgjatë.

ikona krilne kapije

MOTOR PËR PORTAT ME KRAH

Klizne kapije

MOTORË DHE AKSESOROR PËR GJITHA PORTAT RRËSHQITËSE AUTOMATIKE

Garazna Vrata

MOTORË SHE AKSESORË PËR DYERT E GARAZHIT

Segmentna garazna vrata

MOTORË PËR GARAZHË SEGMENT DHE SYER INDUSTRIALE

Harmonika garazna vrata

MOTORË PËR DYER HARMONIKE PËR GARAZHA

Garazna rolo vrata

MOTORË PËR DYER ROLLO TË GARAZHAVE

Parking barijere

BARRIERAT E PARKIMIT

Kontrolne table

PANELET E KONTROLLIT

Daljinski upravljaci

RADIO MARRËS DHE TRANSMETUES

Pristupni paneli

PANELET E HYRËSE

Bezbednosni signalni uredjaji

PAJISJE SIGURIAE DHE SINJALIMI