PANELET E KONTROLLIT

Tabela e kontrollit

Erreka ju ofron një gamë të gjerë panelesh kontrolli.

24Vdc

Digitalni i analogni kontrolni paneli za 24Vdc motore

Proizvod kontrolni panel SMART-D201
Proizvod kontrolni panel SMART-D203
Proizvod kontrolni panel SMART-D102
Proizvod kontrolni panel SMART-D103

230 Vac

230Vac analogni kontrolni paneli za kapije

Proizvod kontrolne table VIVO-M101,M201
Proizvod kontrolne table VIVO-M202
Proizvod kontrolne table VIVO-M203
Proizvod kontrolne table VIVO-M204
Proizvod kontrolne table AM600S
Proizvod kontrolne table AM606S
Proizvod kontrolne table VIVO-M101PT
Proizvod kontrolne table WISE
Proizvod kontrolne table CLEVER01,02

380 Vac

Paneli i kontrollit analog 230Vac për portat industriale

Proizvod kontrolne table VIVO-T101

Inverter tehnologija

Panel kontrolli për portat me lëkundje, rrëshqitje dhe dyer garazhi me 230Vac me teknologji inverter

Proizvod kontrolne table VIVO-I103,I203
Proizvod kontrolne table VIVO-I204

Bateritë

ASM01

Proizvod kontrolne table ASM01

AVI04

Proizvod kontrolne table AVI04

ADO01

Proizvod kontrolne table ADO01

ADN01

Proizvod kontrolne table ADN01