ГОЛЕМ СЕМАФОР

Сигнален елемент во моторизираните капии. Светлата во боја покажуваат дали може да се премине капијата.

Категорија

Опис

Голем семафор

  • LSRV2 семафорот е сигнален елемент во моторизираните капии. Светлата во боја покажуваат дали може да се премине капијата.
  • Зелено светло: капијата е отворена, слободен премин.
  • Црвено светло: движење на капијата, забранет премин.
  • 230Vac, две бои црвена или зелена.