DRACO

230VAC мотор за дупла “хармоника” врата до 18M²

Опис

230VAC мотор за дупла “хармоника” врата до 18M²

 • Мотор вграден во крилото на вратата или на вратата, право решение за мал простор.
 • Едноставна инсталација.
 • За сите врсти едноделни надземни врати и зглобни преклопни врати.
 • Голема потисна сила, 500Nm
 • Детектира препреки.
 • Меко запирање.
 • Автоматско програмирање за дистанци отварање и затварање.
 • Можност на работа со или без енкодер.
 • Снажна клизна рака.

Препорачана опрема:

220Nm “Хармоника врата” – мотор со енкодер, самозаклучување

 • 2 мотори со рака DRS210F
 • 1 контролна табла VIVO-M204
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02

500Nm “Хармоника врата” – мотор со енкодер, самозаклучување

 • 2 мотори со рака DRS210F
 • 1 контролна табла VIVO-M204
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR022