ERGOS

230Vac централен мотор за гаражна роло врата до 360кг

Опис

230Vac централен мотор за гаражна роло врата до 360кг

 • Снажен мотор.
 • Електромеханички краен прекинувач.
 • Достапни модели со кочница.
 • Широк опсег (систем заклучување/отклучување)
 • Избор на пречник на осовината: 060 mm i 076 mm
 • Голема потисна сила кај биометрискиот оператор.
 • Практичен систем за отклучување на полугата.

Препорачана опрема:

160Kg

 • 1 мотор ER160FC
 • 1 контролна табла CLEVER01
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02

260Kg

 • 1 мотор ER360FC
 • 1 контролна табла CLEVER01
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02