IZARSEC

24Vdc мотор за сегментна гаражна стамбена надземна врата до 25m²

Опис

24Vdc мотор за сегментна гаражна стамбена надземна врата до 25m²

 • Тивок во работата
 • Безбедност. Детектирање на препреки.
 • Електромеханички крајни прекинувачи.
 • Електронско споро запирање
 • Широка примена
 • Место наменето за резервна батерија.

Препорачана опрема:

 • 1 мотор IZ4DC
 • 1 сет AIZ02
 • 1 контролна табла VIVO-D203
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02