MOLE

Електромеханички 230Vac подземен мотор за крилна порта do 2,5m по крило.

Категорија

Опис

Електромеханички 230Vac подземен мотор за крилна порта do 2,5m по крило.

 • Водоотпорен IP67
 • Голема потисна снага, до 320N
 • Безбеден. Детектира препреки
 • Отварање до 110 ° со додатоци

Препорачана опрема:

 • 2 мотори MO230
 • 2 подземни кутии AMO001
 • 1 контролна табла VIVO-M201
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI