N2113

Пластична назабена летва со 6 точки за фиксирање, должина 1000мм М4

Категорија

Опис

Пластична назабена летва со 6 точки за фиксирање, должина 1000мм М4