ADO02

Спона за DOLFIN клизен систем.

Овој комплет е неопходен за правилно водење и зацврстување на DOLFIN погонското рамено за клизната капија. Спона 4м.

Категорија

Опис

Спона за DOLFIN клизен систем.

Овој комплет е неопходен за правилно водење и зацврстување на DOLFIN погонското рамено за клизната капија. Спона 4м.