ADO02

Klip për sistemin rrëshqitës DOLFIN.

Ky komplet është i nevojshëm për të drejtuar dhe rregulluar siç duhet rripin e lëvizjes DOLFIN për portat rrëshqitëse. Lidhja 4 m.

Category:

Description

Klip për sistemin rrëshqitës DOLFIN.

Ky komplet është i nevojshëm për të drejtuar dhe rregulluar siç duhet rripin e lëvizjes DOLFIN për portat rrëshqitëse. Lidhja 4 m.