OMNI

24Vdc ланец на бариери за станбени и други употреби до 20м ширина на бариерата

Категорија

Опис

24Vdc ланец на бариери за станбени и други употреби до 20м ширина на бариерата

 • Ланецот на бариерите лесно ги ограничува јавните или приватни паркинзи за едно или повеќе паркинг места.
 • До 20м ширина
 • Голем фактор на употреба
 • Безбедно. Детектирање на препреки.
 • Автоматско програмирање на отварање/затварање
 • Електронско меко запирање
 • Употреба на надворешни крајни склопки (кодер)
 • Дел предвиден за резервна батерија (опционо)

Препорачана опрема:

 • 1 бариера со контролна табла OMS24E
 • 1 бариера OM24
 • 1 Ланец (8м) AOM01
 • 1 Подземен водич (4м) AOM02
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI