ULTRA 3M

230 Vac бариера за стамбена, индустриска и друга употреба до 3м ширина на бариерата

Категорија

Опис

230 Vac бариера за стамбена, индустриска и друга употреба до 3м ширина на бариерата.

 • Идеално за паркинзи
 • До 3м ширина
 • Голем опсег на применување
 • Безбедно. Детектирање на препреки
 • Прецизна работа со енкодер
 • Електромеханички крајни прекинувачи
 • Механичко меко запирање
 • LED светла како опција

Препорачана опрема:

 • 1 бариера со контролна табла ULS2ECD
 • 1 осумаголник AUL07
 • 1 црвена трака AUL08
 • 1 сет светла AUL09
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI