ЕЛЕКТРИЧНИ БРАВИ

KL50016, LV9083, LC611, LC611M, LV9087, LBO20, LBE20 брави

Опис

  • KL50016: Електрична брава за заклучување на цилиндарот
  • LV9083: Електрична брава со подесување на цилиндарот 50-60-70-80мм.
  • LC611: Електрична брава со подесување на цилиндарот од 50 до 80мм и внатрешно копче.
  • LC611M: Електрична брава со микро, внатрешни копчиња.
  • LV9087: Електрична брава со европски профили (без цилиндар)
  • LBO20: Болд брава 230Vac
  • LBE20: Болд брава 230Vac со надворешен цилиндар