Brava elektrike

KL50016, LV9083, LC611, LC611M, LV9087, LBO20, LBE20 bravë

Category:

Description

  • KL50016: Bllokimi elektrik i cilindrit
  • LV9083: Bllokim elektrik me cilindra të rregullueshëm 50-60-70-80 mm.
  • LC611: Bllokues elektrik me cilindër të rregullueshëm nga 50 në 80 mm dhe buton të brendshëm
  • LC611M: Bllokues elektrik me buton mikro, të brendshëm.
  • LV9087: Bllokues elektrik me profil evropian (pa cilindër)
  • LBO20: Vrima e vidës 230 Vac
  • LBE20: Vrima e bulonit 230 Vac me cilindër të jashtëm