СЕМАФОР СО LED СВЕТЛА

Сигнален елемент во мотиризираните врати или капии во објектите.

Категорија

Опис

Семафор со LED светла

  • SMF01 семафорот е сигнален елемент во мотиризираните врати или капии во објектите.
  • Светлата во боја покажуваат дали капијата е затворена или не.
  • Зелено светло: капијата е отворена, слободен премин.
  • Црвено светло: капијата се движи, забранет премин.
  • 230Vac, две бои црвена или зелена со LED