Semafor me dritë LED

Element sinjalizues në dyert/portat me motor të ndërtesave

Category:

Description

Semafor me drita LED

  • SMF01 semafori është një element sinjalistik në dyert / portat me motor të ndërtesave.
  • Dritat me ngjyra tregojnë nëse porta mund të jetë e mbyllur apo jo.
  • Drita jeshile: porta e hapur, e lirë për t’u kaluar.
  • Drita e kuqe: porta po lëviz, nuk po kalon
  • 230 Vac, dy ngjyra e kuqe / jeshile me LED