EPS1-001

Marrës lidhës semafori

Category:

Description

Marrës lidhës semafori

  • EPS1-001 kartela mundëson lidhjen me një semafor (ose dritë ndezëse) në objektet me dyer të motorizuara.
  • Është gjithashtu e mundur të lidhni frenat (operatorët CICLON dhe MAGIC) për kontroll të pavarur, duke përdorur pllaka të përshtatura për këtë qëllim (VIVO-M202 dhe VIVO-M203 / M204 dhe duke zgjedhur parametrin Ab01).
  • Karta futet në lidhësin e semaforit në panelin e kontrollit dhe drita e trafikut, ndezjes ose frenimit është e lidhur me kartën.
  • Kjo kartë është e vlefshme për të gjithë semaforët e ERREKA-s