Një semafor më i vogël

LLSD është një element sinjalizues në dyert / portat e motorizuara

Category:

Description

Një semafor më i vogël

  • LLSD është një element sinjalistik në dyert / portat e motorizuara. Dritat me ngjyra tregojnë nëse dera/porta duhet të kalohet apo jo.
  • Drita jeshile: dera/porta e hapur, kalim i lirë.
  • Drita e kuqe: dera/porta në lëvizje, kalimi është i ndaluar.
  • Drita 230Vac, dy ngjyra e kuqe/jeshile