Smaller traffic light

LLSD semafor je signalni element u motorizovanim vratima / kapijama

Category:

Description

Mali semafor

  • LLSD semafor je signalni element u motorizovanim vratima / kapijama. Svetla u boji pokazuju da li vrata / kapije treba preći ili ne.
  • Zeleno svetlo: vrata / kapija otvorena, slobodan prolaz.
  • Crveno svetlo: vrata / kapija u kretanju, prolaz zabranjen.
  • Light 230Vac, dve boje crvena/zelena