EPS1-001

Plug-in prijemnik za semafor

Категорија:

Опис

Plug-in prijemnik za semafor

  • EPS1-001 kartica omogućava konekciju sa semaforom (ili treptajučim svetlom) u objektima sa motorizovanim vratima.
  • Moguće je i povezivanje kočnica (CICLON i MAGIC operatora) za nezavisno upravljanje, koristeći ploče prilagođene za tu svrhu (VIVO-M202 i VIVO-M203 / M204 i odabir parametra Ab01).
  • Kartica se ubacuje u priključak semafora na upravljačkoj ploči, a saobraćajno, trepereće ili kočiono svetlo povezuje se sa karticom.
  • Ova kartica važi za sve semafore ERREKA