ARC

Електромеханички 230Vac и 24Vdc зглобен рачен мотор за крилни капии на вртење до 2m по крило.

Опис

Електромеханички 230Vac и 24Vdc зглобен рачен мотор за крилни капии на вртење до 2m по крило.

Мотор погоден за инсталација на големи столбови.

 • Автоматско програмирање отварање/затварање и растојание.
 • Безбедно. Детектирање на препреки
 • Едноставна инсталација на зглобната рака
 • Тивка при работа
 • Електронско меко затварање на портата

Препорачана опрема:

230 Vac, 15% употреба

 • 2 мотори AR220C
 • 2 зглобни раце AAR01
 • 1 контролна табла VIVO-M201
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI

24 Vdc, интензивна употреба

 • 2 мотори AR24C
 • 2 зглобни раце AAR01
 • 1 контролна табла VIVO-D203
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачко светло LUMI