ARC

Motori elektrik mekanik 230Vac dhe 24Vdc i artikuluar për portat me deri në 2 milion për portë me krah

Description

Motori elektrik mekanik 230Vac dhe 24Vdc i artikuluar për portat me deri në 2 milion për portë me krah

Motor i përshtatshëm për instalim në shtylla të mëdha me tulla

 • Vetë-mësim i hapjes / mbylljes dhe distancave.
 • I sigurt. Detekton pengesat
 • Instalim i lehtë me krah të artikuluar
 • Qetë në punë
 • Mbyllja elektronike e butë e portës

Pajisjet e rekomanduara:

230 Vac, 15% përdorim

 • 2 motorë AR220C
 • 2 krahë të artikuluar AAR01
 • 1 panel kontrolli VIVO-M201
 • 1 fotocelë FT06
 • 1 marrës IRRE2-250
 • 2 transmetues IRIS-IR02
 • 1 llambë LUMI ndezëse

24 Vdc, përdorim intensiv

 • 2 motorë AR24C
 • 2 krahë të artikuluar AAR01
 • 1 panel kontrolli VIVO-D203
 • 1 fotocelë FT06
 • 1 marrës IRRE2-250
 • 2 transmetues IRIS-IR02
 • 1 llambë LUMI ndezëse