CICLON

Motori elektrik mekanik 230Vac i artikuluar për portat me krah deri në 3.5m për portë me krah

Description

Motori elektrik mekanik 230Vac i artikuluar për portat me krah deri në 3.5m për portë me krah

 • Vetë-mësim i hapjes / mbylljes dhe distancave.
 • Futje e lartë, deri në 500N
 • I sigurt. Detekton pengesat
 • Aftësia për të punuar me ose pa një kodues
 • I përshtatshëm për instalim në shtylla me tulla më të vogla dhe më të mëdha.
 • Instalim i lehtë

Pajisjet e rekomanduara:

Me hekurudhë rrëshqitëse

 • 2 motorë CLS210F
 • 2 shina ACL06
 • 1 panel kontrolli VIVO-M204
 • 1 fotocelë FT06
 • 1 marrës IRRE2-250
 • 2 transmetues IRIS-IR02
 • 1 llambë LUMI ndezëse

Me një dorë të artikuluar

 • 2 motorë CLS210F
 • 2 shina ACL05
 • 1 panel kontrolli VIVO-M204
 • 1 fotocelë FT06
 • 1 marrës IRRE2-250
 • 2 transmetues IRIS-IR02
 • 1 llambë LUMI ndezëse