CICLON

Elektromehanička 230Vac zglobni ručni motor za krilne kapije do 3,5m po krilu kapije

Категорија:

Опис

Elektromehanička 230Vac zglobni ručni motor za krilne kapije do 3,5m po krilu kapije

 • Samoučenje otvaranja/zatvaranja i razdaljina.
 • Velika potisna sila, do 500N
 • Bezbedno. Detektuje prepreke
 • Mogućnost rada sa enkoderom ili bez enkodera
 • Pogodan za ugradnju na manje i veće stubove od cigle.
 • Jednostavna instalacija

Preporučena oprema:

Sa kliznom šinom

 • 2 motora CLS210F
 • 2 šine ACL06
 • 1 kontolna tabla VIVO-M204
 • 1 fotoćelija FT06
 • 1 prijemnik IRRE2-250
 • 2 predajnika IRIS-IR02
 • 1 treptajuća lampa LUMI

Sa zglobnom rukom

 • 2 motora CLS210F
 • 2 šine ACL05
 • 1 kontolna tabla VIVO-M204
 • 1 fotoćelija FT06
 • 1 prijemnik IRRE2-250
 • 2 predajnika IRIS-IR02
 • 1 treptajuća lampa LUMI