CICLON

Електромеханички 230Vac зглобен рачен мотор за крилни капии до 3,5м по крило.

Опис

Електромеханички 230Vac зглобен рачен мотор за крилни капии до 3,5м по крило.

 • Автоматско програмирање отварање/затварање и растојание.
 • Голема потисна сила, до 500N
 • Безбедно. Детектирање на препреки
 • Можност на работа со енкодер или без енкодер
 • Погоден за инсталација на помали и поголеми столбови
 • Едноставна инсталација

Препорачана опрема:

Со клизна шина

 • 2 мотори CLS210F
 • 2 шини ACL06
 • 1 контролна табла VIVO-M204
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI

Со зглобна рака

 • 2 мотори CLS210F
 • 2 шини ACL05
 • 1 контролна табла VIVO-M204
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI