INDUSTRIAL

LFTIND-DC, LFTIND-09 сетови фотоќелии со покривност до 60м.

Категорија

Опис

Индустриска фотоќелија

  • LFTIND-DC: Сет фотоќелии 12-24 Vdc, покривност до 60м
  • LFTIND-09: Комплет индустриски фотоќелии 32-36 Vdc, покривеност до 60м
  • KLFRX Фотоќелиите се дизајнирани да откриваат препреки во автоматските инсталации на врати и капии, спречувајќи судар со вратата или капијата. Комплет на фотоќелии со 8-30м 12-24 Vdc