MAGIC

Електромеханички 230Vac столбни мотор за крилна капија до 3,5 m по крило.

Категорија

Опис

Електромеханички 230Vac столбни мотор за крилна капија до 3,5 m по крило.

 • Мотор скриен во шарката. (оквир на кутијата 100k100k4 mm)
 • Автоматско програмирање отворено/затворено движење и успорување на одредено растојание.
 • Безбедно. Детектирање на препреки.
 • Електронско меко затварање.
 • Предност е изгледот на моторот. Кога ќе се постави правилно, нема видливи делови од механизмот на моторот.
 • Неограничен агол на отварање.

Препорачана опрема:

Максимална должина на крилото на капијата 2,5m

 • 2 мотори MAS250F
 • 2 Fittings AMA11
 • 1 контролна табла VIVO-M204
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI

Максимална должина на крилото на капијата 3,5m

 • 2 мотори MAS250F
 • 2 Fittings AMA11
 • 1 контролна табла VIVO-M204
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI