MAGIC

Elektromehanički 230Vac stubni motor za krilne kapije do 3,5 m po krilu kapije

Категорија:

Опис

Elektromehanički 230Vac stubni motor za krilne kapije do 3,5 m po krilu kapije

 • Motor skriven unutar šarke. (okvir kutije 100k100k4 mm)
 • Samostalno učenje otvorenog / zatvorenog kretanja i usporavanja na određenu udaljenost.
 • Bezbedno. Detektuje prepreke.
 • Elektronsko meko zatvaranje.
 • Prednost je izgled motora. Kada se pravilno postavi, nema vidljivihdelova mehanizma motora.
 • Neograničen ugao otvaranja.

Preporučena oprema:

Maksimalna dužina strane kapije 2,5m

 • 2 motora MAS250F
 • 2 Fittings AMA11
 • 1 kontolna tabla VIVO-M204
 • 1 fotoćelija FT06
 • 1 prijemnik IRRE2-250
 • 2 predajnika IRIS-IR02
 • 1 treptajuća lampa LUMI

Maksimalna dužina strane kapije 3,5m

 • 2 motora MAS250F
 • 2 Fittings AMA11
 • 1 kontolna tabla VIVO-M204
 • 1 fotoćelija FT06
 • 1 prijemnik IRRE2-250
 • 2 predajnika IRIS-IR02
 • 1 treptajuća lampa LUMI