MAGIC

Motor elektromekanik 230Vac me kolonë për portat me krah deri në 3.5 m për krah të portës

Category:

Description

Motor elektromekanik 230Vac me kolonë për portat me krah deri në 3.5 m për krah të portës

  • Motori i fshehur brenda varet. (kornizë kuti 100x100x4 mm)
  • Të mësuarit e pavarur të lëvizjes së hapur / të mbyllur dhe

ngadalësimit në një distancë të caktuar.

 • I sigurt. Detekton pengesat.
 • Mbyllje elektronike e butë.
 • Avantazhi është paraqitja e motorit. Kur instalohet si duhet, nuk ka pjesë të dukshme të mekanizmit të motorit.
 • Kënd i pakufizuar i hapjes.

Pajisjet e rekomanduara:

Gjatësia maksimale e portës anësore është 2.5 m

 • 2 motorë MAS250F
 • 2 pajisje AMA11
 • 1 panel kontrolli VIVO-M204
 • 1 fotocelë FT06
 • 1 marrës IRRE2-250
 • 2 transmetues IRIS-IR02
 • 1 llambë LUMI ndezëse

Gjatësia maksimale e portës anësore është 3.5 m

 • 2 motorë MAS250F
 • 2 pajisje AMA11
 • 1 panel kontrolli VIVO-M204
 • 1 fotocelë FT06
 • 1 marrës IRRE2-250
 • 2 transmetues IRIS-IR02
 • 1 llambë LUMI ndezëse