NET 4M NTS424E

24 Vdc бариера за стамбена и друга употреба со ширина до 4м

Категорија

Опис

24 Vdc бариера за стамбена и друга употреба со ширина до 4м

 • Бариера со ширина до 4м
 • Големо применување
 • Безбедно детектирање на препреки
 • Автоматско програмирање на отварање/затварање
 • Електронско меко запирање
 • Дел за резервна батерија (опционо)
 • LED светло, опционо

Препорачана опрема:

 • 1 Бариера со контролна табла NTS424E
 • 1 Цилиндрична цевка
 • 1 Налепница ANT08
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 Приемник IRRE2-250
 • 2 Предаватели IRIS-IR02
 • 1 Трепкачка лампа LUMI