ULTRA 4,5M

230Vac бариера за стамбена, индустриска и друга употреба до 4,5м ширина на бариерата

Категорија

Опис

230Vac бариера за стамбена, индустриска и друга употреба до 4,5м ширина на бариерата.

 • До 4,5м ширина
 • Висок фактор на употреба
 • Безбедност. Откривање на препреки
 • Прецизна работа со енкодер
 • Електромеханички крајни прекинувачи
 • Механичко меко запирање
 • LED светла како опција

Препорачана опрема:

Со сет светла

 • 1 бариера со контролна табла ULS45ECD
 • 1 осумаголник AUL02
 • 1 црвена трака AUL04
 • 1 сет светла AUL06
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02

Без сет светла

 • 1 бариера со контролна табла ULS45ECD
 • 1 осумаголник AUL02
 • 1 црвена трака AUL04
 • 1 трепкачка лампа LUMI
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02