NET 6M NTS624E

24Vdc бариера за стамбена и друга употреба со препрека на ширина до 6м

Категорија

Опис

24Vdc бариера за стамбена и друга употреба со препрека на ширина до 6м

 • 6м ширина на бариерата
 • Висок фактор на употреба
 • Безбедно. Детектирање на препреки
 • Автоматско програмирање на отварање/затварање
 • Електрично меко запирање.
 • Место резервирано за резервна батерија (опционо)
 • LED светло (опционо)

Препорачана опрема:

 • 1 бариера со контролна табла NTS624E
 • 1 цилиндрична пречка ANT02
 • 1 налепница ANT08
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI