ULTRA 6M

230Vac бариера за стамбена, индустриска и друга употреба до 6м ширина на бариерата

Категорија

Опис

230Vac бариера за стамбена, индустриска и друга употреба до 6м ширина на бариерата

 • До 6м ширина на бариерата
 • Голем фактор на употреба
 • Безбедност. Детектирање на препреки
 • Прецизна работа со енкодер
 • Електромеханички крајни прекинувачи
 • Механичко меко запирање
 • LED светла како опција

Препорачана опрема:

Со сет свветла

 • 1 бариера си контролна табла ULS6ECD
 • 1 осумаголник AUL01
 • 1 црвена трака AUL03
 • 1 сет светла AUL05
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02

Со сет светла

 • 1 бариера со контролна табла ULS6ECD
 • 1 осумаголник AUL01
 • 1 црвена трака AUL03
 • 1 трепкачка лампа LUMI
 • 1 фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02