TAGBASE

Картици на близина и декодер за картици

Категорија

Опис

Картици на близина и декодер за картици

  • Содржи меморија за 250 клучеви или картици, се зголемува на 1000 (со користење MEMO1000).