TAGREAD

Клуч и читач на картици

Категорија

Опис

Клуч и читач на картици

TAGREAD читачот е дизајниран за да овозможи пристап до автоматските врати и капии со картици и клучеви.Читачот ги чита картицата и клучот од близина, му испраќа TARGBASE на декодерот (не е уклучен)

  • Јака поликарбонатска надворешност
  • Plug-in антена
  • Предна LED сијалица за видливост на читачот навечер
  • Мала потрошувачка
  • Сигурна комуникација со 2 или 3 жични врски на декодерот.
  • Лесно за инсталирање