VULCAN D

Hidraulični linearni 230Vac motor za krilnu kapiju raspona do 2,5m po krilu kapije.

Опис

Hidraulični linearni 230Vac motor za krilnu kapiju raspona do 2,5m po krilu kapije.

 • VUA12LB: Хидрауличен линеарен мотор, 265мм поврзувачка шипка, со успорување на затворање, без систем за заклучување
 • VUA13LB: Хидрауличен линеарен мотор, шипка за поврзување 265мм, со успорување на затворање, систем за само-заклучување
 • Се препорачува за полесна порта

Препорачана опрема:

Нема светло за трепкање

 • 2 моторни единици VUA13LB
 • 1 контролна табла VIVO-M201
 • 1 сигурносна фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02

Со трепкачко светло

 • 2 блок мотори VUA13LB
 • 1 контролна табла VIVO-M201
 • 1 сигурносна фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI