VULCAN D

Хидрауличен линеарен 230Vac мотор за крилна капија со распон до 2,5m по крило на капијата.

Опис

Хидрауличен линеарен 230Vac мотор за крилна капија со распон до 2,5m по крило на капијата.

 • VUA12LB: Хидрауличен линеарен мотор, 265мм поврзувачка шипка, со успорување на затворање, без систем за заклучување
 • VUA13LB: Хидрауличен линеарен мотор, шипка за поврзување 265мм, со успорување на затворање, систем за само-заклучување
 • Се препорачува за полесна порта

Препорачана опрема:

Нема светло за трепкање

 • 2 моторни единици VUA13LB
 • 1 контролна табла VIVO-M201
 • 1 сигурносна фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02

Со трепкачко светло

 • 2 блок мотори VUA13LB
 • 1 контролна табла VIVO-M201
 • 1 сигурносна фотоќелија FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предаватели IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI