VULCAN

Хидрауличен линеарен 230Vac мотор за крилна капија со распон до 5м по крило.

Опис

Хидрауличен линеарен 230Vac мотор за крилна капија со распон до 5м по крило.

 • Широка апликација. Мотори со или без хидрауличко заклучување, 265 мм и 400 мм шипка за поврзување, масло за ниски температури, верзија за брза работа.
 • Мотори и носачи за интензивна употреба.
 • Конектор за лесно поврзување
 • Лесна инсталација.
 • Прилагодлив заден носач.
 • Екстремно моќен.

265мм поврзувачка шипка

 • 2 мотори VUA33LB
 • 1 контролна табла VIVO-M201
 • 1 фотоќелии FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предавател IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI

400мм поврзувачка шипка

 • 2 мотори VUA33LB
 • 1 контролна табла VIVO-M201
 • 1 фотоќелии FT06
 • 1 приемник IRRE2-250
 • 2 предавател IRIS-IR02
 • 1 трепкачка лампа LUMI