VULCAN D

Hidraulični linearni 230Vac motor za krilnu kapiju raspona do 2,5m po krilu kapije.

Категорија:

Опис

Hidraulični linearni 230Vac motor za krilnu kapiju raspona do 2,5m po krilu kapije.

 • VUA12LB: Hidraulični linearni motor, 265mm klipnjača, sa usporavanjem pri zatvaranju, bez sistema za zaključavanje
 • VUA13LB: Hidraulični linearni motor, 265mm klipnjača, sa usporavanjem pri zatvaranju, sistem za samozaključavanje
 • Preporučuje se za kapiju manje težine

Preporučena oprema:

Bez treptajuće lampe

 • 2 blok motora VUA13LB
 • 1 kontolna tabla VIVO-M201
 • 1 sigurnosna fotoćelija FT06
 • 1 prijemnik IRRE2-250
 • 2 predajnika IRIS-IR02

Sa treptajućom lampom

 • 2 blok motora VUA13LB
 • 1 kontolna tabla VIVO-M201
 • 1 sigurnosna fotoćelija FT06
 • 1 prijemnik IRRE2-250
 • 2 predajnika IRIS-IR02
 • 1 treptajuća lampa LUMI