РОЛО ГАРАЖНА ВРАТА И СЕГМЕНТНА ГАРАЖНА ВРАТА – ПРЕДНОСТИ И РАЗЛИКИ. КОЈА ДА ЈА ОДБЕРЕТЕ?

Сигурноста е нашиот приоритет

Безбедноста на објектот е главниот приоритет на кој посебно даваме големо внимание.При оодбирањето на гаражната врата, стручно лице треба да обрати внимание на предностите пред инсталирајне на вратата.

При одбирањето на гаражна врата која ви нуди голема сигурност,често се земаат во размислување Роло гаражна врата и Сегментна гаражна врата.

Во понатамосниот текст можете да дознаете повеќе за роло и сегментна гаразжна врата што вам ќе ви помогне при изборот.

Предноста на роло гаражната врата

Предностите на роло гаражните врати многу зависат од избраниот модел,сепак таа нуди висок степен на сигурност и дизајнирана е за честа(фрекфентна) употреба.Роло вратата е погодна за објекти и зони со многу сообрајќај,а исто така нуди и висок степен на сигурност и кога не е во употреба.

Роло гаражната врата претставува совршено решение за автоматизација на гаражната врата или магацински простор, и притоа не одзема многу од просторот. Тоа ги прави идеални и за помал простор.

Цел систем на роло вратата е сместен над вратата што овозможува порационално искористен простор како внатре така и надвор од гаражата.

Важни карактеристики:

  • Правени се по највисок стандард што ги прави доста отпорни на
  • Сигурни и отпорни на потенцијална провала
  • Погодна за фрекфентен сообрајќај
  • Redukovana buka prilikom rada

Погледајте ги нашите мотори за Роло гаражна врата

Предности на сгментна гаразна врата

Сегментната гаражна врата е доста слична со роло вратата. Се отвора на горниот дел од главата,а дизајнирана е така да одговара за помал простор.

Сегментните гаражни врати ни нудат висок степен на сигурност и отпорност на временските прилики.Сегментната врата после инсталацијата држи до тоа дека е погодна за просторија каде е потребно да се регулира внаресната темоература, па ја прави погодна за такви простории.

Вратите се погодни за куќни гаразжи, дистрибутивни складиста, простории со возила за хитни случаеви и друго.

Важни карактеристики:

  • Погодна за објекти со ограничени простории
  • Можност за дополнителни отвори за дополнителна светлост
  • Поседуваат одлични термички карактеристики
  • Високо ниво на сигурност

Погледајте ги насите мотори за Сегментна гаражна и индустриска врата.

Нашиот тим ви стои на располагајне за сите прашајна. Доволно е да ни пратите упатство, а ние ќе ви се јавиме да ве изветиме за информацијата што вие потребна. Можите да не контактирате на телефонскиот број 022 2100 615.