РОЛО ГАРАЖНА ВРАТА И СЕГМЕНТНА ГАРАЖНА ВРАТА – ПРЕДНОСТИ И РАЗЛИКИ. КОЈА ДА ЈА ОДБЕРЕТЕ?

Сигурноста е нашиот приоритет

Безбедноста на објектот е главниот приоритет на кој посебно даваме големо внимание. При одбирањето на гаражната врата, стручно лице треба да обрати внимание на предностите пред инсталирање на вратата.

При одбирањето на гаражна врата која ви нуди голема сигурност,често се земаат во предвид Роло гаражна врата и Сегментна гаражна врата.

Во понатамошниот текст можете да дознаете повеќе за роло и сегментна гаражна врата што вам ќе ви помогне при изборот.

Предноста на роло гаражната врата

Предностите на роло гаражните врати многу зависат од избраниот модел, сепак таа нуди висок степен на сигурност и дизајнирана е за честа (фрекфентна) употреба. Роло вратата е погодна за објекти и зони со многу сообрајќај, а исто така нуди и висок степен на сигурност и кога не е во употреба.

Роло гаражната врата претставува совршено решение за автоматизација на гаражната врата или магацински простор, и притоа не одзема многу од просторот. Тоа ги прави идеални и за помал простор.

Цел систем на роло вратата е сместен над вратата што овозможува порационално искористен простор како внатре така и надвор од гаражата.

Важни карактеристики:

  • Правени се по највисок стандард што ги прави доста отпорни на абење
  • Сигурни и отпорни на потенцијална провала
  • Погодна за фрекфентен сообрајќај
  • Намалена бучава при работа

Погледајте ги нашите мотори за Роло гаражна врата

Предности на сегментна гаражна врата

Сегментната гаражна врата е доста слична со роло вратата. Се отвора на горниот дел од главата, а дизајнирана е така да одговара за помал простор.

Сегментните гаражни врати ни нудат висок степен на сигурност и отпорност на временските прилики. Сегментните врати после инсталацијата заптиваат, па така се погодни за простори каде е потребно да се регулира внатрешната температура, што ги прави погодни за такви простории.

Вратите се погодни за куќни гаражи, дистрибутивни складишта, простории со возила за итни случаи и друго.

Важни карактеристики:

  • Погодни за објекти со ограничен простор
  • Можност за дополнителни отвори за дополнителна светлина
  • Поседуваат одлични термички карактеристики
  • Високо ниво на сигурност

Погледајте ги нашите мотори за Сегментна гаражна и индустриска врата.

Нашиот тим ви стои на располагање за сите прашања. Доволно е да ни пратите барање, а ние ќе ви се јавиме да ве известиме за информацијата што ви е потребна. Можите да нè контактирате на телефонскиот број 022 2100 615.