МАЛИ СЕМАФОРИ

LLSD семафорот е сигнален елемент во мотиризирањето на вратите или капиите.

Категорија

Опис

Мали семафор

  • LLSD семафорот е сигнален елемент во мотиризирањето на вратите или капиите. Светлата во боја известуваат дали може да се помине вратата или капијата или не.
  • Зелено светло: вратата или капијата е отворена, слободен премин.
  • Црвено светло: вратара или капијата се во движење, забранет премин.
  • Светло 230Vac, две бои црвена или зелена.