MAXI

24Vdc мотор за сегментна и стамбена надземна врата до 18m²

Опис

24Vdc мотор за сегментна и стамбена надземна врата до 18m²

  • За интензивна употреба.
  • Лесно ослободување со можност за заклучување.
  • Водич од поцинкуван лим со систем на ланчен погон.
  • Можност за работа со батерија. (Опционално AVI04 комплет).

Препорачана опрема:

  • 1 мотор со енкодер MXS120
  • 1 водич на ланец AMX02-4,4m
  • 1 контролна табла VIVO-D203
  • 1 приемник IRRE2-250
  • 2 предаватели IRRE2-250