MAXI

24Vdc motor za segmentna i stambena nadzemna vrata do 18m²

Опис

24Vdc motor za segmentna i stambena nadzemna vrata do 18m²

  • Za intentivnu upotrebu.
  • Jednostavno otpuštanje sa mogućnošću zaključavanja.
  • Vodič od pocinkovanog lima sa sistemom lančanog pogona.
  • Mogućnost rada sa baterijama. (Opcionalno AVI04 komplet).

Preporučena oprema:

  • 1 motor sa enkoderom MXS120
  • 1 vodič lanca AMX02-4,4m
  • 1 kontrolna tabla VIVO-D203
  • 1 prijemnik IRRE2-250
  • 2 predajnik IRIS-IR02