MAXI

Motor 24Vdc për dyer segmentale dhe të sipërme banimi deri në 18m²

Description

Motor 24 Vdc për dyert e sipërme seksionale dhe të banimit deri në 18 m²

  • Për përdorim intensiv.
  • Lëshim i lehtë me opsionin e kyçjes.
  • Udhëzues fletësh të galvanizuar me sistem lëvizës zinxhir.
  • Mundësia e punës me bateri. (Kit opsional AVI04).

Pajisjet e rekomanduara:

  • 1 motor me kodues MXS120
  • 1 udhëzues zinxhir AMX02-4,4 m
  • 1 panel kontrolli VIVO-D203
  • 1 marrës IRRE2-250
  • 2 transmetues IRIS-IR02