SELS-SELE

Селекторот со клучеви е дизајниран за испраќање команди до контролната табла за моторизација на вратите и капиите на објектите.

Категорија

Опис

Пластичен

SELS селекторот со клучеви е дизајниран за испраќање команди до контролната табла за моторизација на вратите и капиите на објектите.

  • SELS-001: Површината е од пластика со 1 контакт
  • SELS-002: Површината е од пластика со 2 контакти