SELS-SELE

Zgjedhësi i çelësave është krijuar për të dërguar komanda në panelin e kontrollit për të motorizuar dyert/portat e objektit.

Category:

Description

Plastike

Zgjedhësi i tastit SELS është krijuar për të dërguar komanda në panelin e kontrollit për të motorizuar dyert/portat e objektit.

  • SELS-001: Sipërfaqja është prej plastike me 1 kontakt
  • SELS-002: Sipërfaqja është prej plastike me 2 kontakte